Sự kết hợp giữa CDT BIM Land và IHG dự án INTERCONTINENTAL HẠ LONG BAY RESIDENCES

Đăng ngày 13/05/2020

Sự kết hợp giữa CDT BIM Land và IHG dự án INTERCONTINENTAL HẠ LONG BAY RESIDENCES

Chủ đầu tư Bim Group

Chủ Đầu Tư — BIM Land

Tập đoàn IHG

Đơn Vị Quản Lý Vận Hành — Tập Đoàn IHG

Trải Nghiệm và Tiện Ích Intercontinental Hạ Long Bay

Xem thêm: , ,
0911.588.279